+27 21 880 2796

Ons was in die Eikestad nuus, 4.6.2015

ITBLUE – ‘N MAATSKAPPY WAT DIE TOEKOMS SIÉN

Hierdie artikel deur Johan du Preez is een van ‘n reeks oor innoverende maatskappye in die Stellenbosse Tegnopark.

“Tegnologiese versnelling met inligtingstegnologie-siklusse so kort as 18 maande, beteken dat ons besigheid voortdurend moet vernieu om aan die voorpunt te bly,” sê dr Willie Boshoff van IT Blue in die Stellenbosse Tegnopark. “Ons uitdaging is om te bepaal hoe die sake- en inligtingstegnologie-landskap oor 18 maande gaan lyk en om daarvoor gereed te wees”

IT Blue verskaf inligtingstegnologie-dienste aan hoofsaaklik mediumgrootte eienaarbestuurder-besighede in Suid-Afrika, Namibië en Mosambiek. Hulle kombinasie van spesialis rekeningkundige -, besigheids- en tegniese kennis skep ‘n unieke nis vir ITBLUE. Dit stel hulle in staat om strategiese insette ,stelsel-implementering skep van IT-infrastruktuur asook dag-tot-dag IT-ondersteuning bekostigbaar aan hul kliënte te lewer

Die maatskappy benut die jongste tegnologie om hul besigheid te bedryf. “Met tegnologie monitor ons kliënte se rekenaarstelsels en bied ons afstandondersteuning sonder om baie mense aan te stel om die werk te doen. Daardeur besnoei ons kostes, bevorder ons produktiwiteit en hou ons die vinger op die pols van ons kliënte se stelsels,” sê Boshoff.

Volgens hom veroorsaak die wêreldwye versnelde tegnologiese ontwikkeling dat menslike produktiwiteit elke drie jaar tien keer verbeter. Innovering is die dryfveer hieragter en die mens se groeiende behoefte aan omni-teenwoordigheid deur voortdurend aan die internet gekoppel te wees, die stimulus. IT Blue se besigheidsfilosofie maak juis vir hierdie eksponensiële ontwikkeling en nuutste tegnologie voorsiening en is hulle in staat om steun aan kliënte te lewer wat die jongste –besigheidstegnieke en tegnologie gebruik om besigheidsprosesse te optimaliseer in die konteks van ontwikkelende lande.

IT Blue se toekomsgerigtheid maak ook voorsiening vir die sogenoemde desimale skuif in tegnologie-pryse, die verskynsel dat tegnologie voortdurend soveel goedkoper word dat die desimale punt in die prys van tegnologie-items elke drie jaar een syfer na links verskuif.

Wanneer Boshoff uitwys dat Moore se Wet wat reeds in 1965 geformuleer is en wat lui dat die aantal transistors per vierkante duim op geïntegreerde stroombane in die toekoms elke jaar sal verdubbel, vandag steeds waar is, begin die begrip van tegnologiese versnelling gestalte kry. En wanneer hy verwys na die sogenoemde halfleeftyd van kennis wat beteken dat jy met die helfte van jou kennis agter raak indien jy vir net ses maande afgeslote sou wees, kry die omvang van inligting wat daagliks geskep word, groter perspektief.

Met ‘n passie en diensingesteldheid wat ‘n besigheidsfilosofie met bostaande toekomsgerigtheid as grondslag het, is dit duidelik dat IT Blue meer as maar net nog ‘n IT-onderneming is. Hiér is ‘n maatskappy met ‘n visie wat verseker dat hy aan die tegnologie-voorpunt bly en met ‘n ingesteldheid om daardie voorsprong met sy kliënte te deel.